Oznámení stránek

E-learningový portál ČSK v novém

 
Picture of Mikuláš Gangur
E-learningový portál ČSK v novém
by Mikuláš Gangur - Tuesday, 25 April 2017, 5:13 PM
 

Po několika létech úspěšného provozu e-learningového portálu ČSK moodle.apolenka.cz jsme přešli na vyšší verzi e-learningového systému Moodle. Pro Vás uživatele to znamená změnu struktury kategorií a kurzů. Na původní Apolence jsme každému webináři, každé přednášce věnovali samostatný kurz. Nová Apolenka nabízí kurz pro celou odbornou oblast (např. Stomatochirurgie, Implantologie apod.)  a jednotlivé webináře tvoří samostatná témata v rámci těchto kurzů.

Původní rozdělení kurzů do kategorií Kreditní systém a Mimo kreditní systém zůstalo zachováno. Jako první naplňujeme kategorii kurzů Mimo kreditní systém.

Správci nové Apolenky Vám přejí co nejpohodlnější práci s novým systémem.

 

                      Vaši Správci